• /

اخبار و مقالات2289
یکشنبه 28 بهمن 1397

در رزيـنهـايي كـه حـاوي هـر دو آلدئيـد فرمالدئيد و فورفورال اند، پايداري بـالاتر نسـبت بـه هيدروليز اتصالات فورفورا ...

ادامه ...
"رزين ملامين فرمالدهيد "
1457
یکشنبه 28 بهمن 1397

در رزين ملامين فرمالدهيد وجود گـروههـاي آمـين ساختار شبكهاي و محكمي را به وجود مي آورد و ايـن امـر باعث ميشود كه رز ...

ادامه ...
"چــسب ملامــين اوره فرمالدئيد" "چــسب اوره فرمالدئيد"
2116
یکشنبه 28 بهمن 1397

چــسب ملامــين اوره فرمالدئيد در مقايسه با چسب اوره فرمالدئيد، خـواص كاربردي تخته هاي ساخته شده از مخلـوط كلـش بـرن ...

ادامه ...

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت صنایع شیمیایی شیراز می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس