• /

عنوان مقاله: بررسي اثر دو نوع چسب MUF و UF بر روي خواص كاربردي تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط كلش برنج و خرده چوب صنوبر

تعداد بازدید : 2117
نویسنده خبر :
منبع :
28 1397 بهمن

چــسب ملامــين اوره فرمالدئيد در مقايسه با چسب اوره فرمالدئيد، خـواص كاربردي تخته هاي ساخته شده از مخلـوط كلـش بـرنج و خرده چوب صنوبر را تا حد زيـادي بهبـود مـي بخـشد. و ضمن دستيابي بـه حـداقل خـواص فيزيكـي و مكـانيكي مطلوب در حد استاندارد، افزايش هزينـه چـسب، توسـط استفاده بيشتر از كلش برنج (30 درصد ) و كاهش هزينـه خرده چوب جبران ميشود....

عنوان مقاله: بررسي اثر دو نوع چسب MUF و UF بر روي خواص كاربردي تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط كلش برنج و خرده چوب صنوبر

منبع: فصلنامة علمي – پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران

لینک دانلود:

http://ijwpr.areeo.ac.ir/article_117318_1afd4bc3ec995379b2f82f82fce61384.pdf


مقالات مرتبط


نظراتـــــــــ


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت صنایع شیمیایی شیراز می باشد

طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس